This project has moved and is read-only. For the latest updates, please go here.
This guide is only available in swedish at the moment, hopefully it will be translated to english shortly. If you want to help, translate it and send me an email at peter@lofas.se

Liveresultat används vanligen vid stora tävlingar där elitklasserna har flera radiokontroller. Men
det kan även vara intressant att publicera sluttiderna vid mindre tävlingar, utan att behöva några
radiokontroller.

Förberedelser

  • På servern på tävlingen måste port 3306 vara öppen för inkommande trafik om du kör MySQL.
Gå in på http://liveresultat.orientering.se/adm/admincompetitions.php och sätt upp tävlingen.
Notera CompetitionID.
Ladda hem Emma-klienten från http://emmaclient.codeplex.com och
installera.

Förberedelser i OLA

Definiera först klasser och banor som vanligt.

Vid tävlingen

  • Gå in på http://liveresultat.orientering.se/adm/admincompetitions.php och gör tävlingen tillgänglig för visning. Markera Public och tryck Save.
  • Starta programmet EmmaClient. Välj OLA.
  • Gå igenom guiden för att göra inställningar för att ansluta till servern, välja tävling och välja etapp
  • När du kommit igenom hela guiden klickar du på knappen start. Nu startar uppladdning av data till onlineservern.

Online-resultaten återfinns på http://liveresultat.orientering.se/

Last edited Apr 24, 2015 at 7:18 PM by petlof, version 5

Comments

jalindh Sep 11, 2015 at 3:39 PM 
How can you test a setup for live reporting on a competition? Do you create a "fake" competition and use that?