This project has moved and is read-only. For the latest updates, please go here.
I OLA 5 har den interna databasen bytts från MySQL till H2, detta medför att det blir lite krångligare att komma åt den för liveresultat än tidigare.
Rekommendationen är därför att använda en MySQL databas på tävlingen ifall du skall köra Liveresultat

Steg för steg för liveresultat
(Steg 1 behöver enbart göras ifall liveresultat skall köras från en annan dator än servern)
  1. Dela OLAs databasmapp på nätverket (OBS! Datorn som kör liveresultat måste ha skrivrättigheter till den utdelade mappen!)
Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\OLA5\db
Windows 7/Vista: C:\Users\Default\OLA5\db
  1. Starta liveresultat-klienten och välj OLA5 Internal db som typ
  2. Peka ut den databas som du vill presentera liveresultat ifrån
  3. Välj tävling
  4. Välj etapp

När man använder OLA5s interna databas är det mycket viktigt att en annan OLA-klient är ansluten till denna databas INNAN du startar liveresultat-klienten mot den.
När fler än en anslutning sker mot databasen kommer den första anslutningen agera proxy för alla andra anslutningar varför all trafik mot databasen då kommer gå genom denna dator.


Last edited Apr 27, 2013 at 5:07 PM by petlof, version 2

Comments

No comments yet.