This project has moved and is read-only. For the latest updates, please go here.

Liveresultat med Obasen/LiveResults.Client och SportSoftware/OE2010

Tack Martin Mandinger för denna guide

Liveresultat används vanligen vid stora tävlingar där elitklasserna har flera radiokontroller. Men
det kan även vara intressant att publicera sluttiderna vid mindre tävlingar, utan att behöva några
radiokontroller.

Förberedelser

Gå in på http://liveresultat.orientering.se/adm/admincompetitions.php och sätt upp tävlingen.
Notera CompetitionID.
Om du ska använda radiokontroller, så definiera dem enligt instruktion på Obasen. Använd OE2010:s långa klassnamn.
Ladda hem Emma-klienten från http://emmaclient.codeplex.com och
installera.
Skapa en mapp för exportfilen från OE2010 t ex C:\Temp\Liveresultat

Förberedelser i OE2010

Definiera först klasser och banor som vanligt.

Tävling utan Radiokontroller där bara sluttider visas:

 • Välj de klasser som skall visas med funktionen Resultat / Preliminär / Klasser.
 • Markera de klasser som skall visas i urvalstabellen längst ner.
  • Markera inte de klasser som inte har tidtagning för att undvika att dessa tider visas på Obasen Live resultat.


Tävling med radiokontroller:

 • Definiera Radiokontrollerna i funktionen Speaker / Radiokontroller
 • Definiera de klasser och mellantider som skall visas i funktionen Speaker / Mellantider
  • Markera inte de klasser som inte har tidtagning för att undvika att dessa tider visas på Obasen Live resultat.
 • De klasser vars banor har radiokontroller är valbara i urvalstabellen längst ner.
  • Tryck på … för att välja radiokontroller per klass.

Vid tävlingen

image

 • Ange platsen för OE:s exportfiler i fältet Exportdirectory, t ex C:\Temp\Liveresultat
 • Ange tävlingsID från ObasensLive-server i fältet CompetitionID
 • Välj önskat dataformat för exportfilen från OE2010
  • IOF-XML  - Generellt format som alltid fungerar. IOF-XML v2. 
  • OE-csv – OE2010
  • OSSpeaker-csv – OS2010
    <!--EndFragment-->
  • OS-csv (Team) – OS2003 v10.3 special för U10mila.
  • OE-csv (Par) – OE2003 v10.3 special för Daladubbeln med parlöpare som textfält


Tryck därefter på Start-knappen för att starta överföringen till Obasens liveserver

OE2010

 • För tävling utan radiokontroller öppnas funktionen Resultat / Preliminär / Klasser.
 • För tävling med radiokontroller öppnas funktionen Speaker / Mellantider
 • Expandera Automatisk rapport i Inställnings-panelen till vänster.
 • Välj Uppdateringsintervall. Standard är 1:00 = 1 minut. Kortaste möjliga intervall är 0:10 = 10 sekunder. Kortare tid ger bättre service, men ställer högre krav på datorer och internet-uppkoppling. OBS. Om inte filen hunnits laddats upp innan en ny skrivs kommer LiveResults.Client att stanna. Välj ett längre uppdateringsintervall!
 • Markera endast Exportera under Automatiska åtgärder.
 • Välj gärna ”Endast ändrade klasser” för att minska på dataflödet. Detta val finns dock inte för Mellantider.
 • Använd Tidsformat HH:MM:SS


Tryck sedan på Start-knappen för att börja export av sluttider. En dialog-ruta öppnas där exportfilen anges.


Välj att spara rapporten på den plats och i det format som valdes i LiveResults.Client.

I LiveResults.Client ställer du in vilka filer som klienten skall leta efter i uppladdningskatalogen (till exempel *.xml). Se till att exporten exporterar filer med samma ändelse

Online-resultaten återfinns på http://liveresultat.orientering.se

Last edited Sep 13, 2015 at 8:26 PM by petlof, version 22

Comments

No comments yet.